Mlijeko i ja - stranica o važnosti konzumacije mlijeka

Mlijeko i hidracija

Zanimljivo je da se najvažnijim izvorima vode u prehrani smatraju voda, svježe voće i povrće te mlijeko...

Saznajte više

Umijeće pripreme sira škripavca - nematerijalna baština Like

...ponosno ističu organizatori manifestacije “Sir škripavac - izvorna lička kvaliteta” na nedavnom predstavljanju u Otočcu...

Saznajte više

Mliječni kutak za školarce

Zbog sadržaja kalcija, mlijeko je neizostavna namirnica u svakodnevnoj prehrani jednog školarca. No nije tajna samo u kalciju! Mlijeko je poput bogate škrinjice...

Saznajte više

Novosti iz Vindije - jesen 2017.

Saznajte više

Novosti iz Belja - jesen 2017.

Saznajte više

Veleučilište u Karlovcu - središte prehrambenog obrazovanja

Veleučilište u Karlovcu već punih dvadeset godina stručno i kvalitetno, možda i pomalo samozatajno obrazuje kvalitetne stručnjake iz različitih područja...

Saznajte više

Lijepa naša riznica domaćih mliječnih proizvoda

Na svim razinama treba poduzeti sve što je moguće da se proizvođačima olakša pristup na sva lokalna kao i regionalna tržišta...

Saznajte više

Doprinos životinja razvoju djece

Utvrđeno je da životinje pomažu djeci razviti njihove socijalne vještine i karakter, potiču ih da budu odgovornija...

Saznajte više