Mlijeko i ja - stranica o važnosti konzumacije mlijeka

Intolerancija laktoze

Simptomi laktoza intolerancije su neugodni, ali se ne javljaju oštećenja probavnog sustava niti se laktoza intolerancija dugoročno povezuje s nekim patološkim stanjima

Saznajte više

Mlijeko - temeljna namirnica u prehrani

Čisti ruralni prostor dalmatinskog zaobalja, bez imalo industrije, itekako je pogodan za uzgoj stoke, proizvodnju mlijeka odnosno zdrave hrane, po čemu je oduvijek bio prepoznatljiv

Saznajte više

Zdravo i zadovoljno starenje uz pravilnu prehranu

Posve je sigurno da prehrana može igrati odlučujuću ulogu u tome kako ćemo starjeti

Saznajte više

Novosti iz Dukata

Saznajte više

Mlijeko nepravedno na ‘crnoj’ listi namirnica

Već godinama namirnice bogate zasićenim masnim kiselinama nalaze se na vrhu nepoželjnih u svakodnevnoj prehrani.

Saznajte više

Sfingolipidi u mlijeku

Sfi ngolipidi pridonose zdravstvenoj dobrobiti ljudi, a iako nisu esencijalni sastojci prehrane smatra se da je nužno unošenje određenih količina u organizam putem hrane

Saznajte više

Mlijeko hrvatskih farmi

Formula za domaće mlijeko dokazane kvalitete u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka

Saznajte više

Zašto biljni napitci nisu vjerodostojna zamjena za mlijeko?

Niti jedan biljni napitak ne može poput mlijeka svojom prehrambenom vrijednošću u količinama koje se prosječno konzumiraju u jednom danu zadovoljiti nutritivne potrebe mladog organizma za proteinima i mineralnim tvarima

Saznajte više