Mlijeko i ja - stranica o važnosti konzumacije mlijeka

Čitajte deklaracije i kupujte hrvatske proizvode

Kupnjom mlijeka i mliječnih proizvoda iz Hrvatske...

Saznajte više

Naših prvih deset godina...

Naš časopis obilježava punih deset godina kako vas objektivno i znanstveno utemeljeno educira o prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti mlijeka. Znanstvene spoznaje davnih su dana potvrdile važnu ulogu mlijeka....

Saznajte više

Mlijeko kao funkcionalna hrana

Funkcionalna hrana ne smije biti u obliku tableta ili kapsula, treba ju konzumirati u okviru uobičajenih načina prehrane, pri čemu pokazuje zdravstvene ili fi ziološke učinke...

Saznajte više

Osigurava li konzumacija mlijeka zdraviji život?

Nepobitne su znanstvene spoznaje koje potvrđuju važnu ulogu mlijeka...

Saznajte više

Mlijeka s dodanom vrijednošću

U današnje doba sve je više potrošača koji zahtijevaju mlijeka posebno prilagođena baš prema njihovim potrebama...

Saznajte više

Pitanja čitatelja

Uredništvu su upućena dva veoma zanimljiva pitanja, na koja je odgovorila nutricionistica doc. dr. sc. Irena Barukčić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba...

Saznajte više

Stavovi mladih potrošača o mlijeku kao zdravom proizvodu

Prema rezultatima istraživanja, mladi potrošači smatraju da je mlijeko zdrav i siguran proizvod za ljudsku konzumaciju, pogotovo ako je riječ o mlijeku s hrvatskih farmi...

Saznajte više

Program mlijeka u osnovnim školama

Zdrava prehrana naših školaraca podrazumijeva svakodnevnu konzumaciju raznovrsnih namirnica, poput mliječnih proizvoda...

Saznajte više