Časopis "Mljekarski list"

O časopisu

Mljekarski list - o časopisu

Mljekarski list je edukativno-informativni časopis koji kontinuirano izlazi od 1963. godine, kada ga na prijedlog redakcije časopisa Mljekarstvo objavljuje Udruženje mljekarskih radnika SRH (danas Hrvatska mljekarska udruga - HMU) pod nazivom Aktualnosti i uspješnosti Mljekarskog lista. Časopis je namijenjen proizvođačima mlijeka jer obrađuje tematiku unaprjeđenja proizvodnje mlijeka. Autori članaka priznati su stručnjaci a njihovi radovi doprinose afirmaciji časopisa. Urednički odbor ima zadaću sadržaj prilagoditi proizvođačima mlijeka, a aktualnim temama odgovoriti na pitanja i nejasnoće čitatelja. Bez primjene stručnog znanja proiozvođači mlijeka neće biti konkurentni na tržištu, a bez primjene tehnoloških dostignuća neće unaprijediti proizvodnju kojom se bave - stoga ulažemo mnogo truda i znanja kako bismo proizvođače mlijeka uvjerili da je svakodnevna edukacija ključ njihova dugoročnog uspjeha...

Mjekarski list za svoju kontinuiranu edukaciju i informiranost koristi više od 50.000 čitatelja mjesečno (članovi OPG-ova, djelatnici znanstvenih i stručnih institucija, djelatnici mljekara, te djelatnici tvrtki vezanih za mljekarstvo,...).

Časopis možete pogledati na linku

Saznajte više

Arhiva

Mljekarski list 8/2017

Poštovani čitatelji, i u ovom broju donosimo mnoštvo aktualnih tema koje će, nadamo se, biti od koristi našim stalnim čitateljima Mljekarskog lista. Tako uvijek rado pišemo o plodnosti tla, potrebi kontinuiranog...

Saznajte više

Mljekarski list 7/2017

Poštovani čitatelji! Prema dostupnim prognozama iz Državnoga hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, pred nama je očito još jedno izrazito ćudljivo sušno ljeto s mogućim olujnim nevremenima, što se nažalost...

Saznajte više
CIJELA ARHIVA

Impressum

Mljekarski list - impresum

Mljekarski list - časopis za unaprjeđenje proizvodnje mlijeka

IZDAVAČ: Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, Ilica 31/III
GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vera Volarić
UREDNIK: Zoran Bašić
UREDNIČKI ODBOR: Zdravko Barać, Petar Bosnić, Željko Cvetnić, Zoran Grgić, Zdenko Ivkić,
Ivan Jakopović, Janja Jozanović, Goran Kiš, Miljenko Konjačić, Antun Kostelić, Srećko Ladišić,
Josip Leto, Kristina Matković, Boro Mioč, Zdenko Močnik, Davor Pašalić, Željko Pavičić,
Danijela Stručić, Branka Šakić Bobić, Marcela Šperanda, Dario Zagorec

LEKTURA: Jadranka Vrbnjak Ferenčak
GRAFIČKA PRIPREMA: Kuna zlatica
TISAK: "Hlad", Pluska

ADRESA UREDNIŠTVA: Ilica 31/III, 10000 Zagreb
TEL.: 01/4833-349, 4831-265
FAX: 01/4875-848
E-POŠTA: hmu@hmu.hr; urednik@hmu.hr

GODIŠNJA PRETPLATA: za tuzemstvo: 200 kn, za inozemstvo: 50 EUR
ISSN: 0351-9104