Priručnik “Upravljanje zdravljem stada s ciljem povećanja konkurentnosti i očuvanja okoliša u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka”

Posljednjih godina u Hrvatskoj raste zanimanje za uzgoj ovaca i koza radi proizvodnje mesa i mlijeka. Uspješna proizvodnja, osim na kvalitetnom smještaju i hranidbi, temelji se i na upravljanju zdravljem stada. Pod time se podrazumijeva niz mjera s osnovnim ciljem sprječavanja pojave bolesti kod većeg broja životinja. Pritom se ne zanemaruje važnost zdravlja svake pojedine životinje. Kod ovaca i koza često se javljaju bolesti koje spadaju u skupinu zoonoza, pri čemu ugrožavaju zdravlje uzgajivača ali i krajnjih korisnika – kupaca njihovih proizvoda. Najčešći su uzroci pojave bolesti u stadima neodgovarajući smještaj, nepravilna hranidba i neprovođenje veterinarskih preventivnih zahvata, npr. vakcinacije i dehelmintizacije. Program preventivnih zahvata mora biti prilagođen pasmini, tehnologiji i uzgojnom cilju, kao i bolestima koje su dijagnosticirane u stadu i na uzgojnom području. Osobita pozornost treba biti posvećena muznim stadima kako bi se izbjegnulo liječenje tijekom laktacije, što dovodi do znatnih gubitaka u proizvodnji zbog troškova veterinara i karence. Pojedini lijekovi ne smiju se koristiti u stadima čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi, što dodatno otežava liječenje pojedinih bolesti.

Stoga je vrlo važno provoditi kvalitetan program upravljanja zdravljem stada kako bi se mogućnost izbijanja obolijevanja većeg broja životinja svela na najmanju mjeru.

U priručniku ćemo opisati bolesti koje su utvrđene dvogodišnjim istraživanjem u stadima ovaca i koza širom Hrvatske, kao i načine kako ih možemo spriječiti.

U Zagrebu, svibanj 2018.

Autor