Mljekarski list 4/2021

Sadržaj

Proljetna hranidba mliječnih krava   2

Proljetni radovi na travnjaku 6

Agrometeorološka prognoza za travanj        10

Praktična iskustva u sjetvi lucerne i njezinoj dugotrajnosti 12

Ulov hranjivih tvari u prvom otkosu sjenaže 16

Tradicija i nova tehnologija na jednom mjestu        20

Učiti, znati, imati       34

Vijesti iz Ministarstva poljoprivrede 38

Pašni tov goveda – izvrsna prilika za mlade poljoprivrednike!       42

Sinkronizacija spolnog ciklusa u krava i junica prema različitim protokolima      44

Upravljanje rizikom od mikotoksina nakon žetve    48

EU-strategija za metan – izazov za mljekarski sektor          50

Od dvorca do dvorca na dva kotača  54

Koja hrana može pomoći u borbi protiv raka           56

PODLISTAK HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU         25