Nutrition day

Nutrition day – međunarodni projekt u koji se i ove godine uključila Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj, u suradnji s Hrvatskom mljekarskom udrugom.

U Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj  8. studenoga 2013. provedeno jednodnevno istraživanje o pothranjenoj djeci pod vodstvom Tene Niseteo, prve i zasad jedine dječje kliničke nutricionistice u Hrvatskoj. Svoj je doprinos provođenju projekta dalo osoblje Odjela prehrane dječje bolnice, drugih bolnički odjela, te studenti nutricionizma Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta koji su i proteklih godina volonterski sudjelovali u projektu, a ove su godine projektu podršku pružili Hrvatska mljekarska udruga, znanstvenici iz područja mljekarstva s Prehrambeno-biotehnološkog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čiji su studenti dodatno istražiti učestalost i količinu konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda kod hospitalizirane djece.

Paralelno s epidemijom pretilosti, sve se više nameće i problem pothranjenosti, osobito hospitalizirane djece. Analizirajući ove podatke, voditeljica i suradnici na ovome projektu postavili su cilj a to je unapređenje bolničke prehrane, podizanje svjesnosti o važnosti pravilne prehrane i nutritivne podrške hospitaliziranoj djeci, koja u konačnici znači brži oporavak djece. – Ovo istraživanje provodi se svake godine na isti datum, i to samo jedan dan, u cijelom svijetu, a prikupljeni se podaci koriste za unapređenje svjesnosti o važnosti prehrane na čovjekovo zdravlje i brži oporavak od bolesti. Kamuflaža zdrave hrane i zabavan način serviranja bitne su promjene u prehrani djece u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Uveli smo ih prije nekoliko godina potaknuti rezultatima međunarodnog projekta Nutrition day. Hrana na tanjuru servirana u obliku, primjerice, nasmijana lica ili životinja može privući djecu da jedu ili više jedu ono što bi trebala prema preporuci liječnika i nutricionista. Inače, Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj je jedina dječja bolnica na svijetu koja sudjeluje u ovom projektu – istaknula je Tena Niseteo, voditeljica projekta u svom obraćanju medijima.