Obilježen 8. Svjetski dan školskog mlijeka

Osma je godina za redom otkad je, na inicijativu FAO-a (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda), utemeljen Svjetski dan “školskog mlijeka” koji se obilježava posljednje srijede u mjesecu rujnu. Rujan je izabran jer u tom mjesecu započinje školska godina, a srijeda – jer je to dan u tjednu kada su uglavnom svi učenici na nastavi. Danas se ovaj međunarodni dan školskog mlijeka obilježava u više od 80 zemalja svijeta. Ove je godine Svjetski dan školskog mlijeka obilježen 28.09.2007. na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Svrha obilježavanja ovog datuma je skrenuti pozornost na potrebu obveznog mliječnog obroka u školama, jer je poznata činjenica da školska djeca često ujutro ne doručkuju, a koncentracija im je slaba i nemaju volje za učenjem. Mlijeko je jedan od najcjelovitijih prehrambenih proizvoda, te su ga vlade mnogih zemalja uvrstile u svoje programe, utemeljivši programe “školskog mlijeka”.

O izuzetnoj važnosti mlijeka u prehrani čovjeka u svim razdobljima njegova života napisani su mnogi znanstveni i stručni radovi. No, unatoč spoznajama da je MLIJEKO najsavršenija prirodna hrana te najcjelovitiji prehrambeni proizvod koji je u nekim stadijima života čovjeka zapravo nezamjenjiv, potrošnja mlijeka u Hrvatskoj – generalno gledajući – još je uvijek na vrlo niskoj razini, a u prilog tome govori činjenica da je potrošnja mlijeka po glavi stanovnika u Hrvatskoj (oko 200 litara) vrlo niska u odnosu na ostale razvijene zemlje Europe i Svijeta.

Hrvatska mljekarska udruga pripremila je i ove godine edukativnu brošuru pod nazivom “Mliječna priča za đaka veseljaka” primjerenu uzrastu školske djece, u kojoj je na svoj način glavni lik “Kravica Šara” pripremila tjedni jelovnik za đake veseljake.
Hrvatska mljekarska udruga i ove je godine, u suradnji s mljekarama, tiskala mali edukativni savjetnik za djecu radi bolje edukacije školske djece i uvođenja mliječnog obroka u škole. U njemu glavni lik kravica Šara na svoj način slaže djeci tjedni obrok – naravno mliječni. Mali edukativni savjetnik je tiskan u 40.000 primjeraka i dostavljen u 18 mljekara – članica Hrvatske mljekarske udruge (Dukat, Euromilk, Ledo, Vindija, Šimun-milk, Veronika – Desinić, Staro Petrovo Selo, Belje, PZ Đurđevac, KIM, Zdenka, Bohnec – Ludbreg, PIK Rijeka, BIZ-Pleternica, Agrolaguna, Meggle, Sirko i MILS).

Sve naše dosadašnje akcije, pa i ova, usmjerene su na edukaciju i poticanje ponajprije školske djece, ali i osoba svih uzrasta da konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode. Akcije su, također, usmjerene i na podizanje svijesti javnosti o važnosti kvalitetne prehrane u školama u kojima bi mliječni obrok trebao biti neizostavni dio svakodnevne prehrane. Pritom treba imati na umu da veliku ulogu u “prehrambenom odgoju” djece pružaju svojim dobrim primjerom ponajprije roditelji, zatim nastavnici u školama edukacijom o pravilnoj prehrani te dodatne informacije o važnosti mliječnog obroka.

Stoga još jednom podsjetimo roditelje i nastavnike u školama da se dobre prehrambene navike stvaraju u najranijoj dobi i da upravo oni mogu doprinijeti edukaciji djece o kvalitetnoj prehrani u školama te se založiti da razgovor o važnosti mlijeka u prehrani ne bude aktualan samo jednom godišnje kada obilježavamo ovaj dan, već da mliječni obrok u dogledno vrijeme postane svakodnevna praksa u svim školama diljem naše domovine.

U svakom slučaju, mlijeko je visokonutritivna i nadasve zdrava hrana za djecu, ali postoji opravdana bojazan da je konzumacija mlijeka ugrožena utjecajem vrlo agresivnih promotivnih aktivnosti proizvođača različitih pića i napitaka, te instant i fast-food hrane koju nude u školama putem automata, što može dovesti do značajnog pada potrošnje mlijeka u obrocima školske djece.

Djelatnici mljekara i ove su se godine potrudili obilježiti ovaj dan. Svakako je bitno pohvaliti njihov entuzijazam i ustrajnost da svojim sudjelovanjem u ovoj akciji doprinesu povećanju svijesti o važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani djece. Ponosni smo na sve one koji su Akciju prihvatili otvorena srca i bezrezervno se uključili. Hrvatska mljekarska udruga će i iduće godine nastaviti obilježavanjem Svjetskog dana školskog mlijeka, nastojat će u ovu akciju uključiti što veći broj onih koji bi mogli doprinijeti povećanju svijesti o važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda. Svakako treba apelirati na državne institucije koje bi, ako se uključe u obilježavanje ovog dana, mogle zajedno s nama učiniti još više na poboljšanju prehrambenih navika kako najmlađih tako i svih nas.