Prehrambene smjernice za odrasle

Mlijeko i mliječne proizvode jedite svakodnevno!

Prehrambene smjernice su putokaz za pravilan način prehrane kojim se zadovoljavaju prehrambene potrebe pojedinca , u cilju optimalnog rasta i razvoja u dječjoj i mladenačkoj dobi te očuvanja zdravlja tijekom cijelog životnog vijeka. Uobičajeno se koriste smjernice – preporuke o dnevnom unosu energije i pojedinih prehrambenih tvari te prehrambene smjernice temeljene na odabiru namirnica… Pročitajte odlomak o važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani iz publikacije “Prehrambene smjernice za djecu”, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo!!