Priručnik “Ekonomika i upravljanje troškovima proizvodnje mlijeka na obiteljskom gospodarstvu”

Stručni tekstovi objavljeni u časopisu Mljekarski list od 1998. do 2021. godine, i to u rubrici Gospodarstvo, iskorišteni su za prikaz stanja i osnovnih kretanja troškova, ali i ekonomskih učinaka u proizvodnji mlijeka naših obiteljskih gospodarstava. Odabrani materijal treba poslužiti studentima pri usvajanju početnih spoznaja o ekonomskoj problematici proizvodnje mlijeka i primjeni osnovnih znanja i vještina za ocjenu ekonomske efikasnosti i upravljanja troškovima mliječne farme danas. Sastavljen je tako da privuče pozornost mljekarskih stručnjaka i agronoma, ali i onih kojima agrarna ekonomika nije sastavni dio edukacije ili stručne karijere, da ih uvede u osnove ekonomske analize te problematike.

Osim praktične potkrijepljenosti teoretskih činjenica u području istraživanja troškova po prirodi nastanka i stupnju iskorištenja kapaciteta u proizvodnji mlijeka, materijal je koristan i zbog toga što u navedenom razdoblju duljem od 20 godina evidentira i objašnjava neka kretanja iz područja ekonomike govedarske proizvodnje, posebice proizvodnje mlijeka. Dio tekstova objavljen je i kao odgovor na upite i komentare čitatelja Mljekarskog lista, proizvođača, mljekarskih stručnjaka i studenata, što mu daje dodatnu važnost sa stručnog stajališta.

Priručnik je podijeljen u 10 poglavlja, odnosno cjelina. U prvom dijelu prikazano je ekonomsko promišljanje obiteljskih gospodarstava – isporučitelja mlijeka i kako bi zaista trebali sagledavati ekonomiku svoje proizvodnje. Osim glavnih ekonomskih pokazatelja, u ekonomici trećeg dijela priručnika sukladno ekonomskoj analizi prikazan je gospodarski položaj proizvođača mlijeka u odnosu na mliječno kozarstvo i EU. U četvrtom dijelu na jednostavan su način objašnjeni osnova teorije troškova i upravljanje troškovima farme mliječnih krava. Peto poglavlje posvećeno je kretanju troškova proizvodnje mlijeka te kritičnim točkama u poslovanju farme mjereno odnosom prihoda i troškova. U šestom i sedmom poglavlju objašnjeno je djelovanje kretanja troškova na financijski rezultat i moguće poslovne odluke o zatvaranju farme. Od osmog do desetog poglavlja analizirana je gospodarska učinkovitost i razvojna sposobnost gospodarstva s proizvodnjom mlijeka investicijom u povećanje kapaciteta.

Nadam se da će priloženi tekst zainteresirati i potaknuti na razmišljanje pa i pozitivno djelovanje u smjeru pravilnoga ekonomskog vrednovanja naše mljekarske proizvodnje i boljitka sektora mljekarstva u Hrvatskoj.

U Zagrebu, travanj 2022.

Sa zahvalnošću, autor