Priručnik “Preporuke u hranidbi mliječnih krava”

Već duže vrijeme osjeća se sve izraženija potreba popuniti prazninu nastalu u stručnoj, a u praksi provjerenoj i primjenjivoj literaturi iz područja hranidbe mliječnih krava. U nastojanju i obvezi da našim proizvođačima mlijeka olakšamo i približimo kompleksnu problematiku hranidbe krava, odlučili smo tiskati – Preporuke u hranidbi mliječnih krava. Ovim priručnikom želimo otkriti nove spoznaje i mogućnosti ekonomične i izbalansirane suvremene hranidbe, i to iz pera našega poznatoga hranidbaškog stručnjaka prof. dr. sc. Darka Grbeše.

U današnjoj proizvodnji mlijeka pravilnom hranidbom ostvaruju se visoko postavljeni zahtjevi suvremene proizvodnje. Uglavnom se odnose na kvalitetu i kemijski sastav mlijeka, utjecaj na zdravlje, plodnost i kondiciju muznih grla, iskoristivost krmiva, kao i ostale čimbenike koji zajednički rezultiraju ekonomskom isplativošću proizvodnje mlijeka. Stoga je vrlo važno poznavati osnovne postavke suvremene i pravilne hranidbe mliječnih krava i stručno upravljati ovim važnim segmentom mljekarske proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima.

Samo pravilno i stručno vođena hranidba osigurava realizaciju proizvodnih potencijala naših mliječnih krava, kako u proizvodnom – količinskom smislu, tako i u pogledu kvalitete mlijeka, naročito vezano za sadržaj masti i bjelančevina, što najvećim dijelom određuje i cijenu proizvedenog mlijeka. Drugim riječima, želimo li dobiti kvalitetan proizvod, u ovom slučaju mlijeko, moramo upotrijebiti i kvalitetna krmiva, jer je kravlji organizam složena biološka tvornica koja da bi proizvela vrhunski proizvod zahtijeva kvalitetno izbalansiranu hranidbu.

Uvjerili smo se nebrojeno puta da nepravilna hranidba smanjuje i poskupljuje proizvodnju mlijeka te nepovoljno utječe na zdravlje i otpornost proizvodnih grla. Zato je proizvođačima mlijeka važno dobro poznavanje svojstava i hranidbene vrijednosti upotrijebljenih krmiva, kao i mogućnosti proizvodnih grla spram njihovih hranidbenih potreba. Proizvođači moraju znati i nastojati koristiti znanstvena dostignuća iz ovog područja, bilo vlastitim samoobrazovanjem i iskustvom, ili pak primjenjivati savjete odgovarajućih stručnjaka agronomske struke.

Nastojeći u što pristupačnijem obliku ovu složenu problematiku hranidbe prezentirati i približiti našim proizvođačima, prišlo se izdavanju ovog priručnika s ciljem postizanja što kvalitetnijeg proizvoda – sirovog mlijeka uz što niže troškove i optimalnu rentabilnost proizvodnje. Bit ćemo izuzetno zadovoljni ako smo tom cilju barem malo pridonijeli.

U Zagrebu, studeni 2011.

Glavna urednica Vera Volarić, dipl. ing. agr.