Priručnik “Preventiva bolesti ovaca na kvarnerskim otocima”

Uzgoj ovaca na kvarnerskim otocima bilježi višestoljetnu tradiciju. Njegova je osnovna odlika ekstenzivan način uzgoja u kojem ovce tijekom cijele godine borave na otvorenom. Takav uzgoj omogućava pojavu brojnih bolesti koje ugrožavaju zdravlje pojedinih ovaca ali i cijelog stada. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji sa Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, od 2004. godine provodi sustavna istraživanja bolesti koje se javljaju u stadima ovaca na kvarnerskim otocima. Na temelju rezultata istraživanja napisana je ova knjiga, s osnovnim ciljem edukacije uzgajivača o bolestima koje se javljaju u njihovim stadima i načinima kako ih mogu spriječiti.

Osim uzgajivačima, knjiga može poslužiti i veterinarima i agronomima da se upoznaju s problematikom uzgoja ovaca na otocima. U knjizi su opisane najčešće bolesti, a tekst je obogaćen brojnim fotografijama snimljenim tijekom proteklih deset godina u stadima ovaca na kvarnerskim otocima. Ova knjiga je moj skroman doprinos očuvanju tradicionalnog uzgoja ovaca na jadranskim otocima.

U Zagrebu, siječanj 2015. 

Autor