Redovna skupština Hrvatske mljekarske udruge, 28.02.2023. u 8:00 sati

Hrvatska mljekarska udruga saziva Redovnu godišnju skupštinu, 28. veljače 2023. u 08:00 sati, koja će se održati elektronskim putem.

Dnevni red skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsjedništva

2. Izbor skupštinskih tijela:

2.1. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

2.2. tri člana Verifikacijske komisije,

2.3. tri člana Komisije za zaključke

3. Izvješće Verifikacijske komisije

4. Izvješće o radu HMU za proteklo razdoblje i planirane aktivnosti u narednom razdoblju; Financijsko izvješće za 2022. godinu i financijski plan za 2024. godinu

5. Zamjena člana Upravnog odbora Hrvatske mljekarske udruge – predstavnik tvrtke Belje plus d.o.o.

6. Rasprava i provedba glasanja

*Materijali i glasački listići, te sve upute temeljem kojih će se glasati i raspravljati o točkama dnevnog reda, bit će dostupni na web stranici Hrvatske mljekarske udruge www.hmu.hr

27. veljače 2023. u 10:00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

Zapisnik s Godišnje skupštine Hrvatske mljekarske udruge održane 28.veljače 2023. održane elektronskim putem od 8:00 do 15:00 sati.