Izborna skupština Hrvatske mljekarske udruge, 28.05.2020.

Na temelju odluka i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja u RH,
Hrvatska mljekarska udruga saziva Redovnu godišnju skupštinu, 28.05.2020. u 08:00 sati, koja će se održati elektronskim putem.

Dnevni red skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsjedništva

2. Izbor skupštinskih tijela:

2.1. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

2.2. tri člana Verifikacijske komisije

2.3. tri člana Komisije za zaključke

3. Izvješće Verifikacijske komisije

4. Izvješće o radu HMU za proteklo razdoblje i planirane aktivnosti u narednom razdoblju;
Financijsko izvješće za 2019. godinu i financijski plan za 2021. godinu

5. Izbor predsjednika i dopredsjednika Hrvatske mljekarske udruge

6. Izbor likvidatora Hrvatske mljekarske udruge

7. Izbor članova Upravnog odbora Hrvatske mljekarske udruge

8. Imenovanje počasnog člana Hrvatske mljekarske udruge

9. Rasprava i provedba glasanja

*Materijali i glasački listići, te sve upute temeljem kojih će se glasati i raspravljati o točkama dnevnog reda, bit će dostupni na web stranici Hrvatske mljekarske udruge www.hmu.hr
26. svibnja 2020. u 8:00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

Zapisnik s Godišnje skupštine HMU

Skupštinu saziva:

Vera Volarić, predsjednica Hrvatske mljekarske udruge