Srednjoškolci ukazali na problem poremećaja u prehrani

Grupa za ljudska prava Upravne i birotehničke škole iz Zagreba i ove je godine, 5. svibnja, organizirala “Mliječni dan” u suradnji s Hrvatskom mljekarskom udrugom i generalnim sponzorom Dukatom d.d. kako bi svojim školskim kolegama ukazala na problem nepravilne prehrane i poremećaja u prehrani, pripremivši predstavu pod nazivom “Stvarnost na (d)jelu”,  koju su sami osmislili.

Predstava je nastala na temelju projekta kojemu je cilj spriječiti poremećaje u prehrani te olakšati situaciju adolescenata u srednjim školama i riješiti problem nepravilne prehrane. Učenici Katarina Oštarčević, Lidija Jelić, Marija Katalenić, Kristina Golub i Matko Mavračić predstavom su poručili da rješenja uvijek postoje, ma koliko se činilo da su problemi teški i nerješivi. Pričom o djevojci koja boluje od anoreksije prikazali su nastajanje problema, njegovo manifestiranje, situacije kako se djevojka i njezina okolina suočavaju i nose s tim problemom, te kako ga ona uz pomoć roditelja i stručnjaka ipak rješava.

Iako je Nacionalnim planom aktivnosti za prava djece od 2006. do 2012. godine, kao jedna od mjera u poglavlju Prehrana, predviđeno uvođenje jednog obveznog zdravog obroka u sve srednje škole i ustanove koje skrbe za djecu do kraja 2007. godine, to u većini srednjih škola do danas, na žalost, nije ostvareno. Stoga je potrebno u razdoblju koje slijedi sve aktivnosti usmjeriti ka tome cilju i javnost senzibilizirati o tom problemu. Jedno od privremenih rješenja ponudili su učenici Grupe za ljudska prava Upravne i birotehničke škole, koji su svojim kolegama organizirali “Mliječni dan” i na taj način educirali ih o hranjivim tvarima i zdravim svojstvima mlijeka i mliječnih proizvoda.

Nakon predstave i zdravog mliječnog obroka održan je Okrugli stol kojemu su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Vladina ureda za ljudska prava, Gradskog ureda za zdravstvo i obrazovanje Grada Zagreba, saborski zastupnici, nutricionisti, sveučilišni profesori koji se bave istraživanjima mlijeka i mliječnih proizvoda, te predstavnici Hrvatske mljekarske udruge koja se sustavno bavi tom problematikom.

Svi su sudionici okruglog stola akciju, a posebice prikazanu predstavu, ocijenili izvrsnom i hvale vrijednom, podržali projekt učenika entuzijasta, a predstavnica Ureda za ljudska prava Vlade RH, Višnja Ljubičić predložila je da učenici budu „mladi ambasadori“ zdrave prehrane koji će vršiti daljnju edukaciju i u drugim školama vezano uz navedenu problematiku, za to dobiju suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Agencije za odgoj i obrazovanje te pronađu suorganizatore i sponzore koji će imati interes u podršci projekta.

I nakon ove održane akcije slobodno možemo reći da je još više potaknuto razmišljanje o poremećajima u prehrani srednjoškolaca te da su učenici Upravne i birotehničke škole uspjeli ponuditi jedno od rješenja problema i poboljšati kvalitetu prehrane u školi barem na jedan dan, uvrštavajući mlijeko i mliječne proizvode u dnevni obrok.

Zaključeno je da su važni čimbenici koji imaju utjecaj na formiranje pravilnih prehrambenih navika djece i mladih upravo roditelji, škole, mediji i reklamne poruke koji svojim pozitivnim primjerom mogu utjecati na stvaranje dobrih prehrambenih navika.

S obzirom na mladenačku energiju, upornost i entuzijazam ne trebamo sumnjati da će se problem neorganizirane prehrane srednjoškolaca u bližoj budućnosti uspješno riješiti, svakako uz aktivnije uključivanje i podršku nadležnih institucija.