Sveučilišni udžbenik “Laktacija i strojna mužnja”

Strojna mužnja primjenjuje se u svijetu više od sto godina, a u Hrvatskoj je prisutna od pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Takva mužnja je interaktivan proces u kojemu sudjeluju čovjek, stroj za mužnju i domaća životinja. U tome procesu mogući su problemi, osobito oni koji nastaju ako stroj za mužnju radi neispravno ili ako se zanemaruje pravilna procedura pripreme vimena za strojnu mužnju. Da bi se to izbjeglo nužno je dobro poznavanje anatomije i fiziologije mliječne žlijezde domaće životinje kao i kontrola ispravnosti uređaja za mužnju. Dakako, cilj je dobivanje maksimalne količine higijenski ispravnog mlijeka na brz i potpun način. Sve spomenuto važno je ne samo za strojnu, nego i robotsku mužnju (mužnju u kojoj ne sudjeluje čovjek), koja se primjenjuje u Nizozemskoj od 1992., a u Hrvatskoj od 2008.

Udžbenik Laktacija i strojna mužnja, prvi takve vrste u Hrvatskoj, jest nastavno, znanstveno i stručno djelo temeljeno na suvremenim svjetskim spoznajama koje temu laktacije i strojne mužnje obrađuje na detaljan i jednostavan način. Zamišljen je tako da bude osnovna literatura za studente koji pripremaju ispit iz istoimenog predmeta u okviru poslijediplomskog studija, a istodobno je namijenjen studentima koji žele proširiti svoje znanje tijekom preddiplomskog i diplomskog studija iz predmeta koji se, između ostalog, bave i proizvodnjom mlijeka. Udžbenik će također biti od velike koristi, osobito s praktičnog aspekta, agronomima, veterinarima i ostalim stručnjacima koji se bave proizvodnjom mlijeka (radnici u mljekarskoj industriji, djelatnici Poljoprivredne savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije te trgovci opremom za mužnju). Isto tako ova knjiga zbog svoje praktične vrijednosti te jednostavnog i lako razumljivog pristupa može i treba biti sastavni dio kućne knjižnice svakog stočara koji se bavi proizvodnjom mlijeka primjenjujući na svojoj farmi strojnu ili robotsku mužnju. I na kraju, ne i manje važno, smatram da će ona biti vrlo korisna onima koji žele saznati nešto više o proizvodnji mlijeka i strojnoj te robotskoj mužnji.

U Zagrebu, travanj 2013.

Autor