Sveučilišni udžbenik “Uzgoj koza”

Predstavljamo naše najnovije izdanje, sveučilišnu monografiju Uzgoj koza autora prof.dr.sc. Bore Mioča sa Zavoda za specijalno stočarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Knjigu su recenzirali naši ugledni stručnjaci dr. sc. Vesna Pavić, profesor emerita, prof. dr. sc. Velimir Sušić i prof. dr. sc. Zvonko Antunović.

Knjiga Uzgoj koza nastaje dva desetljeća nakon izlaska prvoga sveučilišnog udžbenika iz područja kozarstva u Hrvatskoj (Kozarstvo, autori: Boro Mioč i Vesna Pavić), u jednom sasvim drugom vremenu, drugačijoj situaciji za kozu i kozarstvo, poglavito u Hrvatskoj. I to je djelo u stvari prošireni, nadopunjeni i izmijenjeni nastavak udžbenika Kozarstvo, jer je prošlo prilično vremena, neke su činjenice izmijenjene, a puno je novih znanstvenih i stručnih spoznaja. Namjera autora bila je ovim udžbenikom prenijeti osobno znanstveno i nastavno iskustvo, kao i brojne znanstvene spoznaje i podatke iz svjetske znanstvene literature na studente, a zatim i sve one koji će te sadržaje čitati, proučavati i analizirati. Ovo djelo osobito preporučujemo uzgajivačima koza, posebice onima koji žele više i bolje.

Knjigu Uzgoj koza  čine šesnaest poglavlja povezana u jedinstvenu zaokruženu cjelinu:

 • Uvod
 • Gospodarska važnost koza
 • Divlje koze i pripitomljavanje
 • Namjena koza
 • Pasmine koza u svijetu i u Hrvatskoj
 • Uvjeti držanja koza i sustavi kozarenja
 • Anatomske i fiziološke odlike koza
 • Reprodukcija koza
 • Nasljeđivanje i selekcija koza
 • Uzgojno-tehnološki postupci s jaradi
 • Hranidba koza
 • Proizvodnja mlijeka
 • Proizvodnja mesa
 • Proizvodnja vlakna
 • Objekti i oprema
 • Zdravlje stada

Cijena knjige iznosi 39 eura.

Vaš interes za kupnju knjige možete iskazati e-mailom hmu@hmu.hr ili upitom na tel. 01 4833 349.