Sveučilišni udžbenik “Vrste mlijeka”

Hrvatska mljekarska udruga objavila je još jedan u nizu sveučilišnih udžbenika koji će svojom kvalitetom i izvrsnim sadržajem dopuniti nova znanja iz mljekarstva. S obzirom da se pod pojmom “mlijeko” podrazumijeva kravlje mlijeko, jer ga ima najviše, čak oko 80 %, naziv ostalih vrsta mlijeka mora se istaknuti. Stoga je namjera ovog udžbenika staviti naglasak upravo na te ostale vrste mlijeka. Uočavajući nedostatak informacija i znanja, autorice udžbenika prof.dr.sc. Rajka Božanić, doc.dr.sc. Katarina Lisak Jakopović i doc.dr.sc. Irena Barukčić iz Laboratorija za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, željele su ukazati studentima, proizvođačima i potrošačima ovih proizvoda na njihove vrijednosti, specifičnosti i potencijale prerade. Udžbenik obuhvaća pregled najvažnijih vrsta mlijeka i njihovih proizvoda koji se uz kravlje mlijeko koriste u ljudskoj prehrani, bilo kao hrana ili kao dodatak. Udžbenik je podijeljen u osam poglavlja: Kozje mlijeko, Ovčje mlijeko, Mlijeko bivolice, Kobilje mlijeko, Mlijeko magarice, Devino mlijeko, Kolostrum i Humano mlijeko. U svakom je poglavlju opisana proizvodnja pojedine vrste mlijeka te udjel u svjetskoj proizvodnji mlijeka. Detaljno je opisan sastav i specifičnosti pojedine vrste mlijeka u usporedbi s kravljim mlijekom. Poseban je naglasak stavljen na prehrambenu i zdravstvenu vrijednost pojedine vrste mlijeka. Navedeni su i tipični proizvodi koji se rade iz pojedine vrste mlijeka.