Mljekarski list 5/2021

Sadržaj

Uspješna proizvodnja mlijeka u Gradu Zagrebu  2

Kratkoročne prognoze mljekarskog sektora EU-a u 2021. godini  6

Vijesti iz Ministarstva poljoprivrede  10

Zašto je agrokemija tla tako važna u proizvodnji mlijeka  16

Hormonalna regulacija i tijek porođaja u goveda  20

Utjecaj štetnih glodavaca na proizvodnost mliječnih farmi  34

Upotreba bolusa za liječenje krava   36

Napasivanje mliječnih goveda   38

Upravljanje mikotoksinima tijekom skladištenja  42

Ključni dani za košnju  44

Agrometeorološka prognoza za svibanj  46

Optimizacija zdravlja i proizvodnosti mliječnih krava kontroliranjem razine njihove energije  48

Značaj potpore za dohodak i razvoj ovčarstva i kozarstva EU-a  50

Marija Bistrica - malo mjesto velike snage  54

Kako izbjegnuti utjehu iz hladnjaka?  56

 

PODLISTAK HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU   25

Povratak