Mljekarski list 6/2021

Sadržaj

Kako sastaviti i koliko vrsta staviti u DTS?  2

Kako poboljšati kvalitetu silaže?      6

Agrometeorološka prognoza za lipanj 2021 10

Hranidba mliječnih krava u razdoblju toplinskog stresa      12

Utjecaj kvalitete voluminozne krme na proizvodnju mliječnih krava         16

Razgovor sa Sintijom Lenđel, studenticom Zootehnike na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku     20

Vijesti iz Ministarstva poljoprivrede 22

Ponašanje teladi         34

Unapređenje hranidbe mliječnih krava         36

Mladi stočari - kako biti bolji i uspješniji proizvođač mlijeka        38

Ocjena proizvodnosti govedarskih farmi      42

Mogućnosti smanjenja gubitaka janjadi       46

Očekivanja hrvatskih i europskih potrošača od održivosti proizvodnje hrane        50

Šetnja kroz zelene krošnje i stare zagorske hiže       54

Najčešće zdravstvene tegobe starijih od četrdeset    56

 

PODLISTAK HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU   25

Povratak