Časopis "Mljekarski list"

O časopisu

Mljekarski list - o časopisu

Mljekarski list je edukativno-informativni časopis koji kontinuirano izlazi od 1963. godine, kada ga na prijedlog redakcije časopisa Mljekarstvo objavljuje Udruženje mljekarskih radnika SRH (danas Hrvatska mljekarska udruga - HMU) pod nazivom Aktualnosti i uspješnosti Mljekarskog lista. Časopis je namijenjen proizvođačima mlijeka jer obrađuje tematiku unaprjeđenja proizvodnje mlijeka. Autori članaka priznati su stručnjaci a njihovi radovi doprinose afirmaciji časopisa. Urednički odbor ima zadaću sadržaj prilagoditi proizvođačima mlijeka, a aktualnim temama odgovoriti na pitanja i nejasnoće čitatelja. Bez primjene stručnog znanja proiozvođači mlijeka neće biti konkurentni na tržištu, a bez primjene tehnoloških dostignuća neće unaprijediti proizvodnju kojom se bave - stoga ulažemo mnogo truda i znanja kako bismo proizvođače mlijeka uvjerili da je svakodnevna edukacija ključ njihova dugoročnog uspjeha...

Mjekarski list za svoju kontinuiranu edukaciju i informiranost koristi više od 50.000 čitatelja mjesečno (članovi OPG-ova, djelatnici znanstvenih i stručnih institucija, djelatnici mljekara, te djelatnici tvrtki vezanih za mljekarstvo,...).

"MLJEKARSKI LIST" JE STRUČNI ČASOPIS NAMIJENJEN POPULARIZACIJI ZNANOSTI IZ PODRUČJA MLJEKARSTVA

Časopis možete pogledati na linku

Saznajte više

Arhiva

Mljekarski list 9/2022

Sadržaj Monoprodukcija kukuruza i "umornost" tla  2 Agrometeorološka prognoza za rujan           8 Sjetva ozimih mahunarki sa...

Saznajte više

Mljekarski list 8/2022

Sadržaj Ljetno-jesenski rok sjetve krmnih kultura    2 Agrometeorološka prognoza za kolovoz       6 Lucerna - kraljica ostaje kraljica      ...

Saznajte više
CIJELA ARHIVA

Impressum

Mljekarski list - impresum

Mljekarski list - časopis za unaprjeđenje proizvodnje mlijeka

IZDAVAČ: Hrvatska mljekarska udruga
ZA IZDAVAČA: Vera Volarić
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Zoran Bašić

UREDNIČKI ODBOR:

Dr. sc. Marcela Andreata-Koren, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Doc. dr. sc. Zdravko Barać, Ministarstvo poljoprivrede
Vesna Bulić, dipl. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede
Akademik Željko Cvetnić, Hrvatski veterinarski institut
Draženka Grah, mag. oec., Grad Zagreb
Prof. dr. sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Dr. sc. Zdenko Ivkić, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Dr. sc. Ivan Jakopović
Dalibor Janda, dip. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede
Janja Jozanović, dipl. oec., Croatiastočar
Izv. prof. dr. sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Kristina Matković, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
Davor Pašalić, dr. vet. med., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Igor Rešetar, Udruga hrvatskih proizvođača mlijeka
Danijela Stručić, dipl. ing. agr., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Izv. prof. dr. sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Mr.sc. Dario Zagorec, Ministarstvo poljoprivrede

LEKTURA: Jadranka Vrbnjak Ferenčak
GRAFIČKA PRIPREMA: Buža
TISAK: Tiskara Zelina d.d.

ADRESA UREDNIŠTVA: Prolaz Fadila Hadžića 2, 10000 Zagreb
Tel.: 01/4833-349, 4831-265
E-pošta: hmu@hmu.hr; urednik@hmu.hr

Godišnja pretplata: za tuzemstvo: 200 kn, za inozemstvo: 50 EUR
ISSN: 0351-9104

"MLJEKARSKI LIST" JE STRUČNI ČASOPIS NAMIJENJEN POPULARIZACIJI ZNANOSTI IZ PODRUČJA MLJEKARSTVA