Obavijesti/Notices

 

45. Međunarodni simpozij mljekarskih stručnjaka /

 

45th International Dairy Experts Symposium

 

Organizator / Organiser: Hrvatska mljekarska udruga

Pokrovitelj Patron: The European Federation of Food Science & Technology

 

Simpozij će se održati u Rovinju od 13.-16.11.2024. /
Symposium will be held October 13th -16
th 2024. in Rovinj, Croatia.

Osnovni cilj Simpozija je upoznati mljekarske stručnjake i širu javnost s rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja iz zemlje i inozemstva iz područja mljekarstva, te na taj način omogućiti kvalitetniji prijenos znanstvenih dostignuća u praksu. Želja nam je uspostaviti bolju suradnju znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva u zajedničkom interesnom području mljekarske znanosti i prakse.
The main goal of the Symposium is to present to the dairy experts and the general public the results of scientific and professional work of Croatian and international specialists and in this way enable a better transfer of scientific and professional achievements into dairy production. We also wish to establish better collaboration between scientists from the universities and specialists from the dairy industry from Croatia and abroad in their common field of interest in milk science and practice.

Teme / Topics

 • Proizvodnja mlijeka i Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. / Milk production and Strategic Plan of the Common Agricultural Policy of the Republic of Croatia 2023-2027
 • Tehnologija proizvodnje mlijeka / Technology of milk production
 • Kvaliteta i sigurnost mlijeka i mliječnih proizvoda / Quality and safety of milk and dairy products
 • Tehnološki procesi u mljekarskoj industriji / Technological processes in the dairy industry
 • Prehrambena vrijednost mlijeka i mliječnih proizvoda / Nutritional value of milk and dairy products
 • Funkcionalni mliječni proizvodi / Functional dairy products

Važni datumi / Important dates

 • 15. lipnja 2024. Dostava sažetka / June 15th 2024 Abstract submission
 • 30. lipnja 2024. Obavijest o prihvaćanju / June 30th 2024 Notification of acceptance
 • 1. rujna 2024. Dostava rada / September 1st 2025 Paper submission
 • 15. rujna 2024. Uplata kotizacije – uvjet za objavu sažetka/rada u Zborniku / September 15th 2024 Registration fee payment – obligatory for abstract/paper publishing in the Book of Abstracts/papers
 • 15. listopada 2024. Program simpozija / October 15th 2024 Symposium programme

*Zadani rokovi su obvezujući i neće biti produživani/Deadlines are mandatory and they will not be prolonged.

Službeni jezik/Official language

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski.
Th
e official languages of the Symposium are Croatian and English.

Dokumenti / Documents

1. Upute za pripremu sažetka / Guidelines for the preparation of abstracts

2. Obrazac sažetka / Abstract template

3. Upute za pripremu rada / Guidelines for Papers

4. Predložak rada

5. Paper template

6. Upute za predavače / Instructions for Speakers

Upute za pripremu i slanje sažetaka / Instructions for preparation and submission of abstracts

Molimo autore da se prilikom pisanja pridržavaju sljedećih tehničkih uputa / Authors are kindly asked to observe the following technical instructions:

 • Sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku potrebno je pripremiti u Microsoft Word for Windows, font Times New Roman, veličine 12 točaka. Koristiti jednostruki prored (single space) s poravnatim marginama (justified alignment)./Abstracts in Croatian and English should be written in Microsoft Word for Windows, font Times New Roman, size 12 points. Use single spacing with justified alignment.
 • U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak./Abstract should contain the aim of the paper, essential research results and a brief conclusion.
 • Sažetak treba sadržavati do 1500 znakova, uključujući razmake između riječi./Abstract should contain up to 1500 characters, including spaces.
 • Sažetak plenarnih izlaganja treba sadržavati do 3000 znakova, uključujući razmake između riječi./Plenary lecture abstract should contain up to 3000 characters, including spaces.
 • Ispod sažetka, autor treba navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom./Not more than five keywords should be given, separated by commas.
 • Naslov rada pisati malim slovima podebljano, veličine 14 točaka. Naslov rada treba biti precizan, maksimalno 100  znakova ne računajući razmake između riječi./Titles should be written in lowercase and bolded, size 14 points, left alignment. The title should be brief and precise, not more than 100 characters without spaces.
 • Autore (puna imena i prezimena svih autora, bez titula) pisati malim slovima, veličine 12 točaka./Authors (full names and surnames of all authors, without titles) should be written in lowercase, size 12 points.
 • Adresu pisati malim slovima, kurziv, veličine 11 točaka. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail./Address should be written in lowercase, italic, size 11 points. E-mail should be added to the full address only for the contact person.
 • Ključne riječi treba pozicionirati ispod Sažetka./Keywords should be written below the Abstract.
 • U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, grafikone, crteže i slično./Abstract should not contain tables, graphs, drawings, etc.
 • Sažetci koji nisu pisani prema tehničkim uputama bit će vraćeni autorima./Abstract not written according to the technical instruction willbe returned to the authors.

Sažetke poslati u elektronskom obliku kao dokument u privitku (attached file) na e-mail adresu: urednik@hmu.hr zaključno do 15. lipnja 2024. godine.
Abstracts should be submitted in electronic form as attached files to the e-mail address:
urednik@hmu.hr not later than by June 15tht, 2024.

Znanstveni odbor simpozija zadržava pravo izbora radova za usmenu ili poster prezentaciju.
The Scientific committee reserves the rights to select the papers to be presented as oral or poster presentations.

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 15. rujna 2024. godine. Kotizacija omogućuje pravo sudjelovanja na Simpoziju samo autoru na čije ime je uplaćena.
Papers with a positive reviewers’ opinion will be published in the Book of Abstracts if at least one registration fee was paid per paper by September 15th 2024. Registration fee entitles only the author in whose name it was paid to participate in the Symposium.

Objavljivanje sažetka/rada u Zborniku ostavlja mogućnost naknadne objave priopćenih znanstvenih radova u časopisu Mljekarstvo (https://hrcak.srce.hr/mljekarstvo) ili u drugim publikacijama uz uobičajen postupak recenzije. / Publication of abstracts or papers in the Book of Abstracts/Papers enables subsequent publication of presented papers in a thematic issue of Mljekarstvo (https://hrcak.srce.hr/en/mljekarstvo) or in other publications.

 

Kotizacija / Registration fee

Molimo sudionike da svoje prijave za sudjelovanje i smještaj izvrše što ranije./ We kindly ask all participants to apply for participation and accommodation as early as possible.

Kotizacija iznosi 200 eura. Kotizacija za članove Hrvatske mljekarske udruge iznosi 140 eura. / Registration fee per participant is 200 Euros. Registration fee for Croatian Dairy Union members is 140 Euros.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Hrvatske mljekarske udruge HR5423600001101408596 prema ponudi koju ćemo Vam poslati e-poštom nakon primitka prijave. / Registration fee should be paid to IBAN HR5423600001101408596, BIC/SWIFT ZABAHR2X according to invoice which you will receive on your e-mail after registration.

Kotizacija uključuje slobodan pristup svim izlaganjima i događanjima simpozija, tehničku podršku, materijale simpozija i potvrdu o sudjelovanju. / Registration fee includes access to all presentation and program events, technical support, symposium materials and participation certificate.

Smještaj / Accomodation

 • Povlaštena cijena smještaja u Hotelu Eden**** za sudionike Simpozija / Discounted accomodation prices in Hotel Eden**** for Symposium participants
 • Hotelski smještaj u Hotelu Eden**** u Rovinju / Accomodation – Hotel Eden**** in Rovinj:
 • Dvokrevetna soba – puni pansion / Double-room – full board: cijena po osobi/danu / price per person/day – 64,5 Eur.
 • Jednokrevetna soba – puni pansion / Single-room – full board: cijena po osobi/danu / price per person/day – 94 Eur.

Za sva pitanja oko smještaja možete izravno kontaktirati hotel Eden u Rovinju./For all accommodation questions you can contact hotel Eden in Rovinj.

Prilikom odabira smještaja na web stranici hotela www.maistra.com/hr/smjestaj/hotel-eden, sudionici trebaju upisati naziv promo koda HMU2024 ili se mogu javiti rezervacijskom centru hotela uz napomenu na koji simpozij dolaze./When choosing accommodation on the hotel’s website www.maistra.com/hr/smjestaj/hotel-eden, participants should enter the name of the promo code HMU2024 or they can call the hotel’s reservation center and note which symposium they are coming to.

Napomena / Note

Sudionici s uplaćenom kotizacijom trebaju prilikom registracije predočiti potvrdu o uplati. Predočenjem uplatnice prije početka Simpozija sudionici će dobiti Zbornik sažetaka i akreditacijsku karticu, koju su obvezni nositi prilikom ulaska u dvoranu. Registracijski pult nalazi se ispred Kongresne dvorane i bit će otvoren za registraciju u vrijeme održavanja Simpozija.
Participants should present their payment slips at registration. After presenting the payment slip, each participant will get a copy of the Book of Abstracts and a badge, which has to be worn whenever entering the lecture halls.The Congress Registration Desk in front of the Congress Hall will be open for on-site registration in the Symposium time.

Potvrda o sudjelovanju na simpoziju šalje se mailom na zahtjev sudionika/Certificate of attendance will be sent mon request by email.

 

Upute za predavače i Priprema postera / Instructions for Speakers and Poster preparation

Molimo predavače koji će izlagati na hrvatskom jeziku da Power Point prezentaciju pripreme na engleskom jeziku. / We ask speakers who will speak on Croatian language to prepare Power Point presentation in English language.
Sva će se izlaganja održati u predviđenom vremenu i traju 10 minuta, osim predavanja plenarnih predavača (20 min). / Presentation time is limited to 10 minutes, except for Plenary Lectures (20 min).

Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 841×1189 mm (širina x visina), format A0. / Contributions for the poster section should be sized 841×1189 mm (width × height), A0 format.

 

Znanstveni odbor / Scientific committee members

Irena Barukčić Jurina (Hrvatska)
Miroslav Benić (Hrvatska)
Nina Bilandžić (Hrvatska)
Dorota Cais-Sokolińska (Poljska)
Vesna Gantner (Hrvatska)
Mirela Iličić (Srbija)
Ante Ivanković (Hrvatska)
Samir Kalit (Hrvatska)
Blaženka Kos (Hrvatska)
Katarina Lisak Jakopović (Hrvatska)
Mirela Lučan Čolić (Hrvatska)
Bojan Matijević (Hrvatska)
Pero Mijić (Hrvatska)
Boro Mioč (Hrvatska)
Jelena Miočinović (Srbija)
Tülay Özcan (Turska)
Marija Špehar (Hrvatska)
Milna Tudor Kalit (Hrvatska)

Predsjednica Znanstvenog odbora / Chairman of the Scientific committee
Rajka Božanić (Hrvatska)

Organizacijski odbor / Organising committee members
Zdravko Barać (Hrvatska)
Zoran Bašić (Hrvatska)
Zoran Grgić (Hrvatska)
Krunoslav Ladić (Hrvatska)
Darija Kostelić Kuhar (Hrvatska)
Antun Milić (Hrvatska)
Jakov Tomić (Hrvatska)
Nada Vahčić (Hrvatska)
Ivan Volarić (Hrvatska)

Predsjednica Organizacijskog odbora / Chairman of the Organising committee
Vera Volarić (Hrvatska)

                                                                                                                                                                                                       
Kontakt / Contact
Hrvatska mljekarska udruga
Prilaz Fadila Hadžića 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 (1) 4833 349
hmu@hmu.hr; urednik@hmu.hr
http://www.hmu.hr

                                                                                                                                                                                                       

Glavni sponzor

Izlagači i predavači