45. međunarodni simpozij mljekarskih stručnjaka / 45th International Dairy Experts Symposium

Pozivamo Vas da sudjelujete na 45. Međunarodnom simpoziju mljekarskih stručnjaka, s mogućnošću usmene ili poster prezentacije, predstavljanja ustanove/tvrtke ili kao sudionik.
You are invited to take part in the 45th International Dairy Experts Symposium with an oral or poster presentation, presentation of your institution/company or as an attendee.

Organizator / Organiser: Hrvatska mljekarska udruga

Pokrovitelj Patron: The European Federation of Food Science & Technology

Simpozij će se održati u Rovinju od 13.-16.11.2024. / Symposium will be held November 13th -16th, 2024. in Rovinj, Croatia.

Osnovni cilj Simpozija je upoznati mljekarske stručnjake i širu javnost s rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja iz zemlje i inozemstva iz područja mljekarstva, te na taj način omogućiti kvalitetniji prijenos znanstvenih dostignuća u praksu. Želja nam je uspostaviti bolju suradnju znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva u zajedničkom interesnom području mljekarske znanosti i prakse.
The main goal of the Symposium is to present to the dairy experts and the general public the results of scientific and professional work of Croatian and international specialists and in this way enable a better transfer of scientific and professional achievements into dairy production. We also wish to establish better collaboration between scientists from the universities and specialists from the dairy industry from Croatia and abroad in their common field of interest in milk science and practice.

Teme / Topics

  • Proizvodnja mlijeka i Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. / Milk production and Strategic Plan of the Common Agricultural Policy of the Republic of Croatia 2023-2027
  • Tehnologija proizvodnje mlijeka / Technology of milk production
  • Kvaliteta i sigurnost mlijeka i mliječnih proizvoda / Quality and safety of milk and dairy products
  • Tehnološki procesi u mljekarskoj industriji / Technological processes in the dairy industry
  • Prehrambena vrijednost mlijeka i mliječnih proizvoda / Nutritional value of milk and dairy products
  • Funkcionalni mliječni proizvodi / Functional dairy products

Više informacija / More information

Prva obavijest/First announcement